Klubaktiviteter (AKOS)
Medlemsmøder 2024
Mødeaftener foregår på Møllegården, Møllegade 5, Skive
fra Kl. 18.30 til 2130
 

Foråret
2024

 
Tirsdag d. 23/4 AUKTION
Skive Frimærkeklub har fået doneret disse lots mod at de skal sælges til fordel for
Bertines kamp

Vi afslutter sæsonen med mad og drikke, og lidt konkurrencer.
Efteråret 2024  
3. september Medlemsmøde
Formanden orientere om kommende møder
Auktion
17. september Medlemsmøde
Nytryk og forfalskninger
Auktion
1. oktober Medlemsmøde
De forskellige typer
Auktion
15. oktober Medlemsmøde
Perfin v. Morten Mikkelsen
Auktion
17.-20. oktober Hafnia24
Øksnehallen i København
29. oktober Medlemsmøde
Indlevering til Stor Auktionen
Auktion
9. november Opstilling til Store byttedag
10. november Store byttedag, auktion, udstilling og frimærkemarked
12. november Medlemsmøde
Halvering af frimærker
Auktion
26. november Medlemsmøde
Auktion
10. december Medlemsmøde
Juleafslutning med lotteri og amerikansklotteri
Der serveres smørrebrød med en øl eller vand til
   

>> 9. april 2024 <<

Indkaldelse til den ordinære generalforsamling

Tirsdag d. 9. april 2024 kl. 1830 i Møllebakken, Skive
Med følgende dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Fastsættelse af næste års kontingent
 6. Valg af formand
 7. Valg af bestyrelse og suppleanter til bestyrelsen
  På valg er: Chris,
  Jens (indtrådt i stedet for Bent)
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt
Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse (seneste 1. marts 2024).

På bestyrelsens vegne
Se 2023 referatet