Boganmeldelser
 
Frimærkekataloger
Denne side anmelder ikke de forskellige frimærkekataloger. Da disse alene oplyser om hvilke frimærker der er udgivet og ikke bidrager med supplerende viden.

Hvilke eller hvilke frimærkekataloger der anvendes, kommer helt på hvilket samleområde der har ens interesse. Som udgangspunkt er anbefalingen at de enkelte frimærker i kataloget er gengivet i farver.

Om man skal anskaffe nyeste katalog må være op til en selv og hvilket behov der er.

Priserne i de enkelte frimærkekataloger er ikke den værdi som de enkelte mærker eller serier har - men mere en ønsket salgspris hos frimærkehandlerne.

 
 
Låne muligheder
Som medlem af Skrive Frimærkeklub, kan der lånes bøger i klubben.
Se hvad der er i bogreolen på klubaftnerne

Som medlem af Skive Frimærkeklub kan der lånes bøger fra Danmarks Filatelist Forbunds meget omfattende samling af filatelistiske bøger og tidsskrifter. Her er næsten 800 titler.
 
Link til Danmarks Filatelist Forbund bibliotek:
https://danfil.dk/account/bibliotek/
Post & Telegrafvæsenets historie
5 bind
P&T's historie behandles yderst grundigt i disse 5 bøger, hvor historien går tilbage til 1624.
Bøgerne indeholder rigtig mange beretninger som understøttes at utrolig mange illustrationer, så som f.eks. postruterne på de forskellige tidspunkter i postvæsnets historien.
Der behandles ikke selve frimærke-udgivelserne, men hvorfor der blev behov for frimærker.
Af Otto Madsen m.fl.
Udgivet af P&T 1991. 
Grønland set gennem 50 års frimærker 1938-1988
Bogen er udgivet i anledning af det grønlandske postvæsens 50 års jubilæum og er en beskrivelse af det grønlandske postvæsens udvikling, Grønlands natur og Grønlands historie igennem de frimærker der er udgivet i disse 50 år.

En bog som grønlandssamlere bør have stående, da den indeholder rigtig mange oplysninger bag de enkelte frimærkeudgivelser.

Skrevet af Rolf Gilberg:
Denne bog fortæller kulturhistorien bag frimærkerne, som omtales samlet i temaer. ISBN: 87-982923-1-5
Skibspost til og fra Danmark i midten af 1800-tallet

Illustreret posthistorisk gennemgang af tidlig dansk skibspost med beskrivelse af bl.a. ruter og takster. Bogen giver en gennemgang af forskellige skibsruter, som har befordret breve fra Danmark til udlandet i perioden op til ca. 1870. Der er et væld af illustrationer ligesom takster og befordringsveje gennemgås minutiøst.

Skrevet af Kurt Hansen og Ole Maintz
Skibspost i Danmark i 1800-tallet

En publikation som på fornem vis får beskrevet skibsposten mange facetter i form af hvilke postruter der blev anvendt.
Bogen om den Kjøbenhavnske Fodpost 1806-1876
Udgivet af: Ole Steen Jacobsen

En historisk gennemgang af de københavnske fodpost med en mængde specialartikler om enkelte emner i fodpostens udvikling: Statistik, uniformer, takster, frimærker, stempler, adresse mm. Rigt illustreret.

En bog som bør stå i ens reol hvis ens interesse er de klassiske breve i København.

Danmarks Helsager 1871-1905
Bind 1 - Helsagernes fremstilling og varianter

Bogen forklarer i første bind om baggrunden for Danmarks første brevkort i 1871 og viser alle de tilhørende essays og prøvetryk. Herefter gennemgår bogen de forskellige typer og varianter af alle helsager i den tofarvedes udgave: Brevkort, dobbelte brevkort, korrespondancekort og korsbånd.

Bind 2 - Helsagernes anvendelse
Andet bind gennemgår anvendelsen af de tofarvede helsager i alle posthistoriske aspekter herunder takster, efterporto, antal registrerede frankeringer, specielle forsendelsestyper (prøver uden værdi, grænsepost, skibspost, skipperbreve, post til orlogsskibe mv.), stempler (annulleringsstempler, dagsstempler, ombæringsstempler, jernbanestempler, private stempler, returstempler, kontorstempler osv.), etiketter, påtegninger og meget mere.

 

Danske breve 1851-1979. bind 1 - 2.
Skrevet af Jørgen & Jesper Haff Gotfredsen

To bøger som bør stå i ens reol hvis ens interesse er de klassiske breve.
Fire Rigsbankskilling - Pladning af plade I.
Fire Rigsbankskilling - Pladning af plade II.
Fire Rigsbankskilling - Pladning af plade III og IV.


Et trebindsværk som grundigt beskriver de enkelte tryk og hvorledes de enkelte Fire RBS mærker er placeret i de enkelte ark og tryk.

Desværre er de rigtig mange gengivelser i en kvalitet, som kan være vanskeligt at se detaljerne - en udgivelse som bør redigeres og genoptrykkes.

Af: Hans Schønning og Erik Paaskesen.
Udgivet af: AFA
Posthuse og plovmænd – H.H. Thieles Bogtrykkeri 1770-1936
Udgivet af: KPKs Forlag

Rigt illustreret coffee-table bog om det trykkeri som fremstillede de danske frimærker i perioden 1851-1933. Særligt er der et afsnit i bogen om at de omvendte rammer i de tofarvede mærker fra 1870-1902 ikke er omvendte ved en tilfældighed, men er planlagte for at adskille fabrikationer i finansår.
Takstfortegnelse 1851-2008
Udgivet af: AFA

Bogen behandler
portotakster danske frimærkers frankeringsformål og kurseringsperioder.
En bog som er nyttig for at om frankeringen er korrekt.
Brevsamlingsstempler

Publikation der er udkommet i flere oplag gennem tiden og med forskellige forfattere.


 
Dansk posthistorie, takster og poststempler
I 6 bind

Et seksbindsværk som er noget af det bedste der er udgivet om dansk posthistorie.
I det samlede værk kommes der rundt om de mange forskellige vinkler der er til frimærker.

Det kan klart anbefales at dette værk er i ens bogreol.


 
Stjernestempelkatalog med afkrydsningsliste
Skrevet af Jan Bendix

En flot publikation som på fornem vis få beskrevet og vist anvendelse af stjernestempler.

 
Posthistorisk Håndbog.
Bind 1: Posthistorie og takster
Bind 2: Poststempler

Skrevet af Jan Bendix

En flot tobinds publikation som på fornem vis få beskrevet posthistorien takster og poststempler.
Dansk posthistorisk håndbog : Brotypestemplerne, Bind 1 og 2

Skrevet af Jan Bendix

En flot publikation som på fornem vis får beskrevet provinsens brotypestempler.
Kilder til dan danske posthistorie

Det er altid godt at have styr på hvor kilderne findes. Derfor er denne kildeoversigt et fint værktøj til ens frimærke studier.

Udgivet af: Dansk Posthistorisk Selskab i forbindelse med foreningens jubilæumsudstilling.
Sønderjyske stempler 1864-1920
Udgivet af: Sønderjyllandsgruppen.

Sønderjylland har på mange måder sin helt egen posthistorie, da området har været underlagt henholdsvis det danske og Slesvigske postsystem.
Så har man materiale fra dette område, så er denne bog et vigtigt opslagsværk.

 
Om at samle 1864-udgaven.
Udgivet af: KPK & J.Fr. Clausen

En serie af mindre bøger, som behandler de enkelte samleområder på en let læselig måde og fint illustretret.
Om at samle bogtrykte bølgeliniemærker
Udgivet af: KPK & J.Fr. Clausen

En serie af mindre bøger, som behandler de enkelte samleområder på en let læselig måde og fint illustretret.
Om at samle danske tjenestemærker.
Udgivet af: KPK & J.Fr. Clausen

En serie af mindre bøger, som behandler de enkelte samleområder på en let læselig måde og fint illustretret.
Om at samle danske poststempler.
Udgivet af: KPK & J.Fr. Clausen

En serie af mindre bøger, som behandler de enkelte samleområder på en let læselig måde og fint illustretret.
Om at samle små kvadrater
Udgivet af: KPK & J.Fr. Clausen

En serie af mindre bøger, som behandler de enkelte samleområder på en let læselig måde og fint illustretret.
Om at samle våbentype
Udgivet af: KPK & J.Fr. Clausen

En serie af mindre bøger, som behandler de enkelte samleområder på en let læselig måde og fint illustreret.
Stjernestempler med afkrydsningsliste
Udgivet af: Jan Bendix

En publikation som klart er til den som samler på stjernestemple og dermed anbefales at få ind i ens bogreol.
Danmarks Provisorier 1904-1912-1915
Udgivet af: KPK

En publikation som klart er til den som samler som vil fordybe sig i de danske provisoriske frimærker.
Lapidarstemplerne
Udgivet af: Forlaget Skilling

Et helt specielt emne er lapidarstemplerne som der indtil denne bog kun har været beskrevet ganske lidt.
Denne bog behandler netop dette emne seriøst.
Brotypestemplerne
Udgivet af: Skilling

I seneste år er emnet Brotypestempler blevet et samleområde for mange.
Der er gennem tiden udgiver flere bøger over dette emne - dette være sig kataloger, andre med mere udbydende forklaringer om emnet.
Posthornstemplerne
Udgivet af: Forlaget Skilling

Et helt specielt emne er posthornstemplerne som der indtil denne bog kun har været beskrevet ganske lidt.
Denne bog behandler netop dette emne seriøst.
Bogen om danske skillingsbreve 1851-1874

En rigtig god bog for den der vil vide mere om breve fra skillingsperioden.
Købenavns poststempler

En rigtig god bog for den der vil vide mere om stempler fra København.